به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی جایگاه های CNG

  • برای جستجو می توانید از Ctrl + F استفاده نمایید.
  • هزینه های اعلامی به ریال می باشند.
  • کلیه هزینه های بازرسی و آزمون مصوب سازمان ملی استاندارد ایران می باشند.
  • هزینه های اعلام شده بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
  • هزینه های اعلامی بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب می باشند.
  • هزینه های ایاب و ذهاب طبق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران به ازای هر 100 کیلومتر از مبدا تا مقصد 535،000 ریال می باشد.
  • هزینه های بازرسی فقط برای یکبار تا زمان تایید دریافت می گردد.
  • برای بازرسی مجدد فقط هزینه های ایاب و ذهاب دریافت می گردد.
  • هزینه کل بازرسی بر اساس ظرفیت جایگاه و به صورت مجموع بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه و بازرسی ادواری مخزن جایگاه محاسبه و افزودن مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های ایاب و ذهاب اعلام می گردد. 
ردیف شرح خدمات ظرفیت جایگاه (مترمکعب) هزینه (ریال)

هزینه کل بدون احتساب هزینه های

ایاب و ذهاب و مالیات بر ارزش افزوده 

1 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 500 13،375،000 16،050،000
بازرسی ادواری مخزن جایگاه های CNG 2،675،000
2 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 750 15،515،000 20،062،500
بازرسی ادواری مخزن جایگاه های CNG 4،547،500
3 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 1000 و 1080 17،655،000 26،750،000
بازرسی ادواری مخزن جایگاه های CNG 9،095،000
4 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 1200 و 1500 19،795،000 33،170،000
بازرسی ادواری مخزن جایگاه های CNG 13،375،000
5 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 2000 و 2450 21،935،000 40،660،000
بازرسی ادواری مخزن جایگاه های CNG 18،725،000
6

بازرسی و آزمون دوره ای مخازن ذخیره جایگاه های CNG

(بازرسی چشمی و آزمون هیدرواستاتیک)

هر مخزن 1،177،000 1،177،000