به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بلاگ

تغییر جایگاه مدرک از آموزش و تحصیل تا ایمنی و کیفیت


متاسفانه در چند سال اخیر مدرک تحصیلی جایگاه خود را به عنوان نمادی برای کسب رتبه علمی و میزان کسب علم و دانش از دست داده و به عنوان هدفی برای کسب سایر منافع و مزایا تبدیل شده است. دیگر نه آموزش اثربخشی هست و نه تحصیل موفق که سند این ادعا میانگین معدل 11.5 دانش آموزان در حال تحصیل می باشد. اما اتفاق مشابه و با درجه اهمیت برابر عین این اتفاق بد برای سلامت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت نیز رخ داده است.

گواهینامه ایمنی / کیفیت دیگر نمادی برای ایمن / با کیفیت بودن نیست و تبدیل به هدفی شده است که رسیدن به آن یعنی تکمیل روند درخواستی ارگان های ذیربط. در این خلاصه آفت ها و آسیب های چنین نگرشی، چرایی و چگونگی ایجاد و گسترش این نوع نگرش و در آخر روش هایی برای حل مساله مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد تا شاید تلنگری باشد برای افرادی که نسبت به مساله ایمنی / کیفیت جهل دارند ولی به هر طریقی برای آنهایی که نه از روی جهل بلکه از روی خودخواهی و منفعت طلبی به چنین رویکردی تاکید دارند، نه تنها درمان و راه حل منطقی وجود ندارد، بلکه باید با قاطعیت برخورد شود تا پایمال کنندگان حقوق عامه مجازات شده و دیگر توان اندیشیدن به فساد را نداشته باشند.

آفت ها و آسیب های مساله هدف شدن گواهینامه ایمنی / کیفیت

 • اینگونه افراد صرفا بر اخذ گواهینامه ایمنی / کیفیت تمرکز دارند و از هر روش و اقدامی برای رسیدن به هدفشان استفاده می نمایند. این روش ها مظلوم نمایی، توجیه های غیرعلمی، فرافکنی، هوچی گری، زورگویی، ایجاد فضای متشنج، استفاده از روابط سیاسی و غیرفنی، دور زدن قوانین و مقررات و هزاران روش دیگر را شامل می شود.
 • در این شرایط قطعا همه الزامات مربوط به ایمنی / کیفیت تامین نخواهد شد و هر لحظه باید منتظر حوادث مالی و جانی بود.
 • در این وضعیت حقوق عامه هدف قرار می گیرد و عده ای بی تقصیر و مردم عادی تاوان چنین سودجویی و بی قانونی را خواهد داد.
 • در این حالت تنها مساله ای که تضمین نمی شود ایمنی و کیفیت است.
 • ایجاد فضای غبارآلود و بستری عادی شده برای بی قانونی و سودجویی.
 • یک آدرس دهی برای فکر کردن به سایر روش های دور زدن قانون در راستای منافع شخصی و گروهی.
 • ایجاد مثلث ها و چندضلعی های فساد و رانت و افزایش امکان ادامه حیات چنین گروه هایی.
 • تضعیف شدید و نابودی مجموعه های سالم و پایبند به روش های علمی و قانونی.

چرایی و چگونگی هدف شدن گواهینامه ایمنی / کیفیت

 • عدم توجه به آموزش در خصوص مساله مهم ایمنی و کیفیت از سنین کودکی و دوران تحصیل
 • عدم استمرار و تاکید به مساله ایمنی و کیفیت در بزرگسالی
 • عدم توفیق در فرهنگ سازی در خصوص ایمنی و کیفیت
 • ارجح دانستن و انتخاب منفعت و سود کوتاه مدت در مقابل ایمنی و کیفیت و عدم دستیابی به ایمنی و کیفیت لازم و عدم موفقیت در بازارهای جهانی
 • عدم تشویق تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات به رعایت ایمنی و کیفیت
 • عدم حمایت قاطع مادی و جایگاهی از بانیان و حامیان ایمنی و کیفیت و حتی در برخی موارد به حاشیه راندن این گونه افراد
 • عدم نظارت موثر و مستمر بر تولید کنندگان و ارائه دهنگان خدمات و متولیان ایمنی و کیفیت
 • انحصار و کثرت در تعداد ناظران بر ایمنی و کیفیت که در هر دو حالت تنها چیزی که قربانی می شوند، ایمنی و کیفیت است

راه حل های پیشنهادی برای نهادینه کردن جایگاه واقعی گواهینامه ایمنی / کیفیت

 • آموزش ایمنی و کیفیت از سنین کودکی و به ویژه در مراکز آموزشی هر رده سنی حتی در دوران بزرگسالی
 • اطلاع رسانی عمومی و مستمر اهمیت ایمنی و کیفیت و ارائه راهکارهای نیل به ایمنی و کیفیت
 • سرمایه گذاری در خصوص فرهنگ سازی عمومی توجه و مطالبه ایمنی و کیفیت
 • تشریح مزایا و ارزش افزوده رعایت ایمنی و ارتقا کیفیت برای عموم مردم و به ویژه دست اندرکاران ذیربط
 • نظارت مستمر و سختگیرانه بر امر ایمنی و کیفیت
 • حمایت و تشویق از حافظان، مروجان و تلاشگران ایمنی و کیفیت
 • برخورد قاطع و بدون تسامح و تساهل با افرادی که نسبت به ایمنی و کیفیت بی توجهی نموده و یا نادیده می گیرند
 • تقویت شرکت ها و افراد ناظر بر ایمنی و کیفیت با آموزش های حرفه ای، به روز و در کلاس جهانی
 • نظارت بر عملکرد شرکت ها و افراد ناظر بر ایمنی و کیفیت